28.08.2023 Лілія Кулик

Як замовити проєктування енергоефективної школи з поліпшеними екологічними характеристиками

Принцип «Відбудувати краще ніж було» (англ. – Build Back Better) у контексті відновлення України передбачає будівництво з застосуванням сучасних  технологій, які відповідають цілям зеленого переходу й цифрової трансформації ЄС.

Реконструкція та будівництво нових об’єктів повинно орієнтуватись на покращення функціональності, енергоефективності, універсального доступу, стійкості до руйнувань, стихійних лих і змін клімату.

Реалізація будь-якого проекту починається з ідеї,  проектного завдання та закупівлі послуг на проєктування  (код ДК 021:2015 - 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування).

Чинні державні будівельні норми проектування нових і реконструкцію існуючих будівель закладів освіти (крім дошкільних закладів) встановлені ДБН В.2.2-3:2018.

З метою досягнення певного класу енергоефективності будівлі та створення  більш якісного, здорового, безпечного і комфортного середовища для навчання дітей замовник може доповнювати  положення ДБН В.2.2-3 вимогами стандартів.

Такій підхід відповідає вимогам статей 23, 29 Закону України «Про публічні закупівлі» і дозволяє досягти більш кращих показників енерго- і ресурсозбереження, безпеки та поліпшених екологічних характеристик об’єкта реконструкції чи нового будівництва протягом життєвого циклу.

Проєктом  «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)  на замовлення Мінрегіону у 2021 році були розроблені методичні рекомендації з основ проектування та реконструкції енергоефективних будівель закладів загальної середньої освіти з поліпшеними екологічними характеристиками (надалі – методичні рекомендації).

Надані методичні рекомендації стосуються 1го типу закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (далі по тексту зустрічатиметься вживання за змістом термінів шкільні навчальні заклади або школи), а саме:

·       початкова школа – заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту;

·       гімназія – заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту;

·       ліцей – заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.

Користуючись методичними рекомендаціями замовники можуть обґрунтовано застосувати підхід енергоефективного зеленого будівництва починаючи зі стадії формування проєктого завдання згідно переліку основних даних і вимог відповідно до Додатку Б  ДБН А.2.2-3:2014. При цьому слід прийняти до уваги примітки у цьому додатку про те що склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єкта будівництва.

Приклад застосування методичних рекомендацій  при розроблянні завдання на проектування реконструкції Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. Р.К. Рапія (об’єкт стадії П та Р).  

Внаслідок вибухових та сейсмічних хвиль через бомбардування території під час російської агресії, будівля Охтирської загальноосвітньої школи зазнала руйнувань та пошкоджень. Проєкт реконструкції виконується в рамках проєкту U-LEAD with Europe (MoU). Завдання на проектування розроблено за участю експертів GIZ на основі технічного звіту за результатами обстеження будівлі школи.

Додатково до ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти. Зі зміною № 1. – до  завдання на проектування за були включені такі вимоги:

До пункту 7 –  Необхідність розрахунків ефективності інвестицій

Передбачити застосування методичних рекомендацій до техніко-економічного обґрунтування проєкту реконструкцій (розділ ІV).

 

До пункту 12 –  Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта будівництва

При становленні вимог і методів підтвердження відповідності передбачити застосування методичних рекомендацій  в частині що стосується нормативно-технічної бази щодо будівництва та реконструкції  закладів освіти (розділ І).

Передбачити застосування методичних рекомендацій щодо:

  • підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки будівлі (розділ ІІ);
  • вибору більш екологічно кращих будівельних матеріалів і виробів (розділ ІІІ).

Утеплення огороджувальних конструкцій

Передбачити застосування методичних рекомендацій щодо підвищення теплового захисту зовнішніх огороджувальних конструкцій (розділ ІІ – 2.2.1).

Утеплення огороджувальних конструкцій (стін, даху, суміщеного покриття, перекриття над підвалом) будівлі закладу освіти із застосуванням теплоізоляційних матеріалів, які повинні відповідати вимогам:

  • ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель»:
  • вимогам екологічних критеріїв що встановлені стандартом екологічного маркування І типу на визначену категорію згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT).

Продукція яка має сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) вважається такою що відповідає зазначеним вимогам.

Вікна та двері

Виконати заміну вікон на металопластикові. До складу склопакету повинно входити як мінімум одне скло з низько емісійним покриттям.

Коефіцієнт емісії такого скла не повинен бути більше ніж:

  а) 0,06 –  для скла з м'яким покриттям;

  б) 0,18 –  для скла з твердим покриттям.

Передбачити заміну зовнішніх дверних блоків на внутрішні двері - МДФ, харчоблок – металопластикові  двері.

Не допускається в пластикових профілях складників з  вмістом сполук кадмію, свинцю.

Формальдегід що здатний вивільнятися з МДФ в приміщенні згідно  ДСТУ EN 717-2  не більш ніж 0,124 мг/м3

Опір теплопередачі вікон та зовнішніх дверей не менш ніж  0, 8 м2×°С/Вт.

Гарантований виробником термін служби виробу встановлений виробником, не менш ніж 10 років.

Після закінчення терміну служби виробу виробник повинен забезпечити його демонтаж та утилізацію з метою використання в якості вторинної сировини чи поновлюваного матеріалу.

Матеріали для оздоблення

Сухі суміші будівельні та лакофарбові матеріали для внутрішніх робіт повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв що встановлені стандартом екологічного маркування І типу на визначену категорію згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT).  Продукція яка має сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) вважається такою що відповідає зазначеним вимогам.

Система водопостачання та водовідведення

Передбачити застосування методичних рекомендацій щодо систем опалення, охолодження, вентиляції, гарячого та холодного водопостачання  (розділ ІІ – 2.2.2). 

Виконати реконструкцію зовнішньої системи водопостачання відповідно до ДБН В.2.5-74:2013.

Виконати заміну зовнішніх мереж каналізації відповідно до ДБН В.2.5-75:2013.

Внутрішня система водопроводу та водовідведення (з каналізацією і внутрішнім водостоком) відповідно      до ДБН В.2. 5-64:2012.  Виконати реконструкцію внутрішньої системи водопроводу та водовідведення із застосуванням труб з полімерних матеріалів які відповідають  вимогам екологічних критеріїв що встановлені стандартом екологічного маркування І типу на визначену категорію згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT).  Продукція яка має сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) вважається такою що відповідає зазначеним вимогам.

Виконати  реконструкцію басейну відповідно до ДБН В.2.2-13 , ДБН В.2.3:2018.

Санітарно-технічне обладнання будівлі закладу відповідно до ДБН В.2.2-3:2018.

До пункту 17 Вимоги до благоустрою

Передбачити благоустрій та озеленення всієї території закладу.

До всіх будівель зони забудови повинні передбачатися під’їзди з твердим покриттям для пожежних машин, які мають забезпечувати     доступ пожежних підрозділів у кожне приміщення закладу.

Передбачити заміну існуючої огорожі або влаштування нової огорожі заввишки не менше ніж 1,2 м з встановленням воріт з хвіртками (ширина прорізу відповідно до норм для маломобільних груп населення).

До пункту 18 Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів

Будівля закладу освіти повинна обладнуватись мережею Інтернет з оптоволоконною технологією підключення (за наявності) або альтернативною технологією.

Передбачити реконструкцію мереж системи зв’язку (електрочасофікація, дзвінкова сигналізація, охоронна сигналізація та інші) у відповідності до розділу 8 ДБН В.2.2-3:2018.

До пункту 19 Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".

В установленому порядку згідно з ДБН А.2.2-1:2021 «Склад та зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС)».

У розділі навести дані:

  • за результатами оцінки екологічного ефекту  від впровадження проєктних рішень;
  • про прогнозовані обсяги викидів парникових газів при впровадженні проектних рішень.

Передбачити застосування методичних рекомендацій щодо оцінки екологічного ефекту від реалізації проєктів реконструкції/термомодернізації шкільних будівель (розділ ІІІ).

ОВНС у складі проєктної документації повинен отримати позитивний  експертний звіт, складений організацією, яка внесена  до Реєстру будівельної діяльності порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

До пункту 20  Вимоги з енергозбереження та енергоефективності

Клас енергетичної ефективності будівлі після реконструкції – А.

Передбачити проведення енергетичного аудиту будівлі.

Передбачити застосування методичних рекомендацій по впровадженню альтернативних та відновлюваних джерел енергії у будівлі  (розділ ІІ – 2.2.4)  для генерації електричної енергії на власні потреби закладу. Орієнтовний тип сонячної електростанцію – гібридна, фотовольтаічна система (розміщення сонячних панелей на даху будівлі).

З метою досягнення визначеного класу енергоефективності будівлі передбачити  вимоги до мінімально допустимих показників:

1) класу енергоефективності або  ККД споживання енергії енергоспоживчою продукцією (прилади, устаткування, обладнання);

2) енергоефективності (теплопровідності) будівельної продукції (стінові та теплоізоляційні матеріали), вікон, дверей та інших конструкцій, які допустимі для застосування у проекті.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про енергетичну ефективність»

При встановлені вимог до енергоефективності рекомендується керуватись вимогами Технічних регламентів щодо екодизайну енергоспоживчих продуктів.

При формуванні вимог до специфікацій у складі проектної документації встановити вимогу щодо екологічних характеристик з посиланням на стандарти екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT).

ДСТУ ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу I. Принципи та процедури (ISO 14024:2018, IDT), установлює принципи та процедури, застосовні для розроблення програм екологічного марковання типу I, зокрема вибирання категорій продукції, екологічних критеріїв для продукції та функційних характеристик продукції, а також для оцінювання та демонстрування відповідності. Цей стандарт також установлює процедури сертифікації для присвоєння цього марковання.

Стандарти екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) визначають критерії оцінювання життєвого циклу і показники, яким повинна відповідати більш екологічна краща продукція. Вони є надійним джерелом для визначення таких характеристик як:

1) ефективність, збереження енергетичних та інших ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу;

2) поліпшені показники якості та безпеки;

3) ремонтопридатність (для енергоспоживчих продуктів) і продовжений строк служби;

4) зменшення забруднення довкілля та обсягів утворюваних відходів виробництва і споживання.

До пункту 24   Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта

Система протипожежного захисту. У будівлі закладу передбачити автоматичну систему пожежної сигналізації, систему оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей відповідно до ДБН В.2.5-56 «Системи протипожежного захисту».

Будівля закладу повинна відповідати вимогам пожежної безпеки відповідно  до розділу  9 ДБН В.2.2- 3:2018, ДБН В.1.1-7-2016.

Перелік наведених вимог не є вичерпним.

Матеріал підготовлений  Володимиром Скочко, д. тех. н., професором кафедри архітектурних  конструкцій, NZEB Hub КНУБА і Олегом Картавцевим, провідним інженером-проектувальником у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища та судовим експертом в рамках в рамках проєкту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні».

екологічне маркування,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.