10.04.2020 Лілія Кулик

Внесення змін до договору та публікація звіту про виконання договору

Детально про особливості внесення змін до договору та звітування про його виконання

Порядок зміни умов договору

Згідно з частиною 4 статті 36 Закону Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (зокрема, ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

В складі тендерної документації має бути проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої цієї статті.

Також, згідно частини 5 статті 36 Закону дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Важливим моментом є документальне обґрунтування внесення змін до договору.

Детально з приводу підстав для внесення змін до договору Ви можете прочитати в інформаційному  листі Мінекономрозвитку № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016 року

Судова практика щодо внесення змін до договору

Додатково зверніть увагу на те, що норми Закону України "Про публічні закупівлі" є спеціальними нормами, які визначають правові підстави внесення змін та доповнень до договорів, укладених за наслідком публічних закупівель та повинні застосовуватися переважно щодо норм Цивільного кодексу України (статті 651) та Господарського кодексу України (стаття 188), які визначають загальну процедуру внесення змін до договору.

Відтак, якщо спеціальною нормою права (частиною 4 статті 36 Закону) заборонено укладення умов договору про публічні закупівлі, які відрізняються від умов тендерної пропозиції, та заборонено вносити зміни до договору, окрім певного переліку таких змін, то внесення змін до такого договору поза межами переліку, передбаченого частиною 4 статті 36 Закону, означатиме нікчемність таких змін до договору відповідно до частини 1 статті 37 Закону (відповідна правова позиція наведена у постанові Верховний Суду від 30.01.2018 у справі №916/1491/17).

Таким чином, Законом України "Про публічні закупівлі" встановлено імперативну спеціальну норму, згідно з якою зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватись виключно у випадках, визначених статтею 36 Закону. Детальніше про це Ви можете прочитати в рішенні Господарського суду № 80107458 за посиланням:  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80107458

При внесенні змін до договору обов’язково має бути укладена додаткова угода до договору.  Також в системі необхідно опублікувати повідомлення про внесення змін до договору протягом трьох днів з дня внесення змін.

Приклади додаткової угоди до договору з різних підстав Ви можете переглянути  за посиланням.

Звіт про виконання договору

Згідно з ст. 10 Закону звіт про виконання договору Замовник має опублікувати протягом 20 робочих днів з дня настання однієї з підстав, а саме:

  • закінчення строку дії договору;

  • виконання договору;

  • розірвання договору.

В законодавстві немає чіткої вимоги публікувати звіт на тій підставі, що настала раніше за інші. Замовник самостійно обирає, за настання якої саме з підстав публікувати звіт про виконання договору. Якщо з публікацією звіту про виконання договору в разі розірвання договору все зрозуміло, то по інших можуть бути питання.

Це може бути зроблено, наприклад, після завершення строку дії договору, як правило, у бюджетників визначається 31 грудня поточного року.І тут треба врахувати, що іноді на перші числа січня припадають вихідні дні,що, тим не менше, не знімає з Замовника зобов’язання публікувати звіт про виконання договору.

Друга підстава для публікації звіту про виконання договору -виконання договору. Договір вважається виконаним і звіт про його виконання потрібно оприлюднювати після того як сторони повністю виконали свої права та обов’язки. Тобто, був поставлений весь товар/роботи/послуги та за них була здійснена оплата. І тоді не має значення чи закінчився строк дії договору,важливо чи він виконаний у повному обсязі сторонам.

І ще раз наголосимо, що після публікації звіту про виконання договору, договір вважається завершеним і в нього неможливо внести зміни.

Додатково можна прочитати роз’яснення Мінекономрозвитку з цього приводу за  посиланням.


договір, Укладення договору,

Коментарі

Андрей 2020-06-25 23:17:08
Подскажите пожалуйста,звіт про виконання договору..публикуется по допороговым закупкам ..по спрощеным..по закупкам без використання системи? Или это касается только переговорых процедур и открытых торгов?
Kevlar
У практиці не все так просто, яка викладено у статті та у роз'ясненнях МЕРТУ. Вже не перший рік між спеціалістами у сфері публічних закупівель відбувається спір щодо внесення змін у договір про закупівлю за ч. 4 ст. 36 закону, а саме: перші вважають, що випадки, визначені у частині 4 статті 36 потрібно читати дослівно, і якщо, наприклад, часитна говорить про обсяги, то можна змінити лише обсяг, якщо про покращення - то лише ТТХ. Інші ж спеціалісти читають частину 4 статті 36 закону також дослівно, але у поєднанні з її першим абзацом: за їх твердженням даний припис закону, за умови настання передбаченого ним випадку, дозволяє сторонам договору про закупівлю змінювати не лише істотну умову, про яку йдеться у самому випадку, але і інші істотні умови пов'язані з тою, про яку йдеться у ст. 36 закону. Іншими словами: зменшуючи обсяг робіт, напркилад, з проектування, сторни мають право змінити і інші істотні умови, тому що в абз. 1 ч. 4 ст. 36 так викладений текст: і ТТХ (що нерозривно пов'язаний з предметом договору), і права та обов'язки в цій частині, і ціна, і її розрахунок. Інший приклад, покращуючи якість товару, що постачається, сторони мають можливість змінити і місце поставки, тому що покращений товар (допустимо, частина товару покращується) доцільно використати на іншому виродництві, а не на тому, про яке йшлося в умовах тендеру. МЕРТУ мовчить.
Ольга
Звіт про виконання договору припадає на вихідні дні 18.04.-20.04- чи переноситься на робочий день?
Ігор
Ольга, відповідно до ч.5 ст. 254 ЦКУ (Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.)