18.12.2020 ДП "Прозорро"

Тендерна документація: відповіді на запитання

запитання-відповіді про тендерну документацію

Згідно з п. 31 статті 1 Закону тендерна документація — документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель. 

Усю необхідну інформацію про тендерну документацію — знайдете у статті Тендерна документація, а зараз перейдімо до запитань та відповідей на них щодо цієї теми.

Підстава для відхилення пропозиції відповідно до умов тендерної документації

Якщо тендерна документація вимагає накладання ЕЦП, а одним з учасників не було цього здійснено, чи є це підставою для відхилення його пропозиції? 

ТП учасника повинна відповідати усім вимогам ТД. Тобто, це може бути підставою для відхилення.

Інформація в тендерній документації

Якщо в тендерній документації є пункт про надання інформації щодо системи оподаткування (зокрема, платник ПДВ чи платник єдиного податку; неприбуткова або прибуткова організація тощо); про систему оподаткування ми прописали, а про прибутковість ні, чи вважається  це підставою для відмови у прийнятті участі в торгах?

Згідно зі статтею 24 Закону фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. А Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Тож щодо роз'яснення конкретної вимоги, яка встановлена у тендерній документації, слід звертатись безпосередньо до замовника.

Вимога у тендерній документації

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», однією з вимог, яку містить тендерна документація, є наявність аналогічних договорів постачальника електричної енергії та підтвердження факту постачання актами виконаних робіт. Наша компанія утворена 21.07.20 та зареєструвалася на ринку електроенергії 22 жовтня 2020р. Станом на сьогодні, ми не маємо аналогічного досвіду тендерних закупівель, тож враховуючи вимоги щодо наявності аналогічних договорів, взагалі не зможемо взяти участь у закупівлях. Як нам в подальшому мати змогу брати участь у закупівлях?

З огляду на вимоги пункту 31 ч.1 статті 1 Закону, тендерна документація розробляється та затверджується замовником і повинна містити перелік складових, визначених частиною другою статті 22 Закону.

Частиною другою статті 16 Закону передбачено, що замовник установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів).

Перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеному кваліфікаційному критерію, визначається замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, з урахуванням частини четвертої статті 5 Закону та дотриманням принципів, закріплених у статті 5 Закону.

Згідно зі статтею 24 цього Закону фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.

Чи може тендерна документація містити таку інформацію?

Чи можна використовувати при поставці продукції поняття толеранс при закупівлі сталевих труб? Так як вирахувати метраж не має можливості, бо в різних постачальників труби різняться. Чи застосовується поняття толеранс в публічних закупівлях?

Відповідно до ч.3 ст. 22 тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації, при цьому не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Зазначення кваліфікаційних критеріїв

 Застосування п.4 ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» а саме: які саме строки балансу (просимо вказати код рядка балансу) підприємства підтверджують його фінансову спроможність? Чи можна говорити, що підприємство фінансово спроможне, якщо обсяг річного доходу (виручки) (код рядка балансу 2000) більше очікуваної вартості предмета закупівлі, але підприємство має збиток? 

Відповідно до ч. 2 статті 16 Закону замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв, зокрема наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Згідно з ч. 3 статті 16 Закону у разі встановлення кваліфікаційного критерію фінансової спроможності замовник не має права вимагати надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини).

Визначення фінансової спроможності на підставі наданих згідно з вимогами тендерної документації документів, здійснюється замовником самостійно з огляду на специфіку предмета закупівлі та з дотриманням мети і принципів, закріплених Законом, у конкретних випадках. 

тендерна документація, тендер,

Коментарі

Ксенія 2021-02-19 09:28:08
Доброго дня. У нас не відбулися відкриті торги на паливо, нам потрібно оприлюднювати ці ж торги, чи можна у тендерній документації внести меншу кількість пального а очікувану вартість залишити ту саму. Дякую. Чи має бути все ідентичне? Дякую.
ОЛЕГ 2020-12-24 12:39:10
Найнелюбиміша моя тема
Костянтин 2020-12-23 09:57:47
Оксана не тільки професіонал з питань закупівель, та ще й дуже приваблива дівчина! Оце так дівчина! Оксана, я на колінах! https://fotopoisk.com.ua/lvov/fotomodeli/1861-fotomodel-oksana-gruba/videos
Костян 2020-12-21 12:19:23
Зараз стільки кіпішу з тими закупівлями. Ото вже затіяли
Денис 2020-12-21 22:36:23
Костян, де закупівлі, які і коли ? Ви про який кіпіш? Як би з дуба впали чесне слово
Костян 2020-12-27 20:04:17
Денис, та під кінець року все не так получається
Ваня 2020-12-19 18:51:34
А скільки дійсна тендерна документація?