09.06.2021 ДП "Прозорро"

Примірне положення про уповноважену особу

примірне положення про уповноважену особу

Департамент сфери публічних закупівель Мінекономіки розробив примірне положення про уповноважену особу. Це положення визначає загальні засади роботи уповноваженої особи, а також її права, обов'язки та відповідальність. Із набуттям чинності цього наказу перестав діяти наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 30.03.16 No 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу».

Це Положення розроблено відповідно до абзацу третього пункту 11 частини першої статті 9 та частини дев'ятої статті 11 Закону «Про публічні закупівлі» і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи.

Відповідно до нього уповноважена особа (особи) – службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору.

«Уповноважена особа під час організації та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об'єктивність і неупередженість процесу організації та проведення процедур закупівель спрощених закупівель в інтересах замовника. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість ухвалення рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених Законом підтверджує свій рівень володіння необхідними знаннями у сфері публічних закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель шляхом проходження безкоштовного тестування. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом, принципами здійснення публічних закупівель, визначених Законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням».

Уповноважена особа має:

 • проходити навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, зокрема дистанційне, що здійснюється за допомогою мережі Інтернет; 
 • брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що закуповуватимуться; 
 • запитувати та отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель спрощених закупівель; 
 • вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов'язаних з організацією та проведенням процедур закупівель / спрощених закупівель; 
 • приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та підписувати в межах компетенції відповідні документи; 
 • ініціювати утворення робочої групи із складу працівників замовника; 
 • надавати пропозиції керівнику щодо співпраці із централізованою закупівельною організацією; 
 • брати участь у нарадах, зборах з питань, пов'язаних з виконанням її функціональних обов'язків; 
 • надавати роз'яснення та консультації структурним підрозділам замовника з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи; 
 • ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки уповноваженої особи (осіб); 
 • уносити пропозиції керівнику щодо організації закупівельної діяльності; 
 • здійснювати інші дії, передбачені законодавством. 

Уповноваженій особі слід:

 • дотримуватися законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення; 
 • організовувати та проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі; 
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників закупівель/спрощених закупівель, об'єктивний вибір переможця; 
 • у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель/спрощених закупівель. 

Уповноважена особа несе відповідальність:

 • за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України; 
 • за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель; 
 • за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання. 
уповноважена особа, департамент сфери публічних закупівель, мінекономіки,

Коментарі

Ноу нейм 2021-06-10 16:00:32
всі ті положення такі самі я вам скажу