26.01.2022 Тетяна Руденко

Локалізація в публічних закупівлях. Її наслідки для виробництва та конкуренції

Статтю опубліковано на сайті «Юридична газета»

12 січня 2022 р. Президент України Володимир Зеленський підписав підтриманий парламентом законопроєкт №3739 «Про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості». Цим законопроєктом передбачено вдосконалення процедури публічних закупівель шляхом встановлення обов’язкових вимог щодо локалізації виробництва товарів. Тобто крім врахування цінового критерію та/або життєвого циклу продукції, передбачається запровадження обов’язкової наявності локалізації виробництва предметів закупівлі за відповідним ступенем локалізації для визначених товарних позицій.

Новий Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування. Як було зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його цілями є модернізація та забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенціалу промислового сектору національної економіки, поліпшення економічного становища України, збереження існуючих і створення нових робочих місць, підвищення добробуту громадян. Враховуючи зазначене, пропонується вдосконалити процедуру публічних закупівель для певних груп продукції машинобудування шляхом надання додаткових стимулів у разі дотримання критеріїв локалізації їх виробництва без порушення умов конкуренції на внутрішньому ринку. Актуальність цього заходу зумовлена необхідністю оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту, залізниці, комунальної та будівельної техніки, техніки спеціального призначення, обладнання, продукції енергетичного машинобудування, що відбуватиметься за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, а також необхідністю стимулювання зайнятості населення України, зокрема збереження існуючих та створення нових робочих місць, модернізації та забезпечення сталого розвитку економіки України.

Чергові зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» за- проваджуються тимчасово, на 10 років. Як саме вони впливатимуть на проведення закупівель і чи виправдають ті надії, що на них покладаються, — питання майбутнього. Тепер більш детально щодо новел, яких зазнає закупівельне законодавство.

Змінами до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» буде запроваджено нове поняття «ступінь локалізації виробництва». Зазнає змін і ст. 43 цього Закону: підстави для визнання договору нікчемним будуть доповнені ще одним пунктом: «Якщо назва предмета закупівлі з зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником». Відразу виникає запитання: це стосується виключно окремих закупівель у машинобудівній сфері чи взагалі всіх, як випливає з запропонованого формулювання? Адже для багатьох товарів можна підібрати декілька кодів Єдиного закупівельного словника, і всі вони будуть правильні. А є й такі товари, що не мають чітко визначеного коду. Основні ж зміни викладені у розділі «Перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», який буде доповнено п. 6-1.

Замовник у публічних закупівлях здійснює закупівлю конкретних товарів за умов забезпечення певного рівня локалізації виробництва. Для початку ступінь локалізації виробництва товару становитиме не менше 10%, далі зростатиме на 5% щороку, має досягти 40% і залишатися на цьому рівні до завершення 10-річного строку дії внесених змін. Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару за наведеною формулою та підтверджується уповноваженим органом (Міністерство економіки України). Саме він формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. А також здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. КМУ за погодженням з комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може щороку не пізніше 31 жовтня змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний календарний рік до 5% у бік зменшення або до 10% у бік збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі. Водночас він може зменшити ступінь локалізації виробництва для проведення окремої закупівлі. Перелік товарів, що будуть закуповуватись у відповідності з зазначеними особливостями, наводиться в пп. 2 п. 6-1 «Перехідних положень» та включає більше 100 найменувань. Обмеження стосуються виключно галузі машинобудування: автобуси, трамваї, тролейбуси, локомотиви, турбіни та мотори, генератори, машини спеціального призначення (сміттєзбиральні, поливальні, дорожні тощо), пожежні машини тощо.

Крім того, при здійсненні закупівель робіт або послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених п. 6-1. Такі вимоги не застосовуються дозакупівель, які підпадають під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. «Прикінцевими та перехідними положеннями» Закону Кабінету Міністрів запропоновано:

1) у 3-місячний строк з дня опублікування Закону: прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

2) забезпечити під час підготовки міжнародних договорів та/або угод, що передбачають придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з урахуванням ступеня локалізації виробництва, визначених цим Законом, за рахунок кредитів, позик, грантів, наданих відповідно до міжнародних договорів України з валютно-кредитними організаціями, включення до цих договорів чи угод вимог щодо ступеня локалізації виробництва згідно з цим Законом;

3) розробити та забезпечити реалізацію державних цільових програм щодо оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту, залізниці, комунальної та будівельної техніки, техніки спеціального призначення, обладнання, продукції енергетичного машинобудування, що здійснюватиметься за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

4) щороку, починаючи з 2022 р., інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Як експерт у сфері публічних закупівель, не можу не відзначити, що реалізація цього Закону може призвести до порушення принципів публічних закупівель, таких як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та про- порційність, недискримінація учасників та рівне ставлення до них. Негативно вплине на конкуренцію й можливе обмеження кола потенційних учасників закупівель лише тими, хто зможе підтвердити необхідний відсоток локалізації виробництва своїх товарів.

Поки що чекаємо набуття чинності Законом (станом на 20.01.2022 р. інформація про публікацію відсутня) та прийняття відповідних нормативно-правових актів відповідно до нього.

локалізація,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.