22.12.2021 ДП "Прозорро"

Формульне ціноутворення при закупівлі газу та паливно-мастильних матеріалів

Як закуповувати газ та паливно-мастильні матеріали за формульним ціноутворенням. Які формули використовувати

Що таке формульне ціноутворення?

Формульне ціноутворення – це метод ціноутворення, який передбачає визначення ціни товару, який є предметом договору поставки на підставі формули, яка зафіксована умовами договору, та містить у собі складові, які прив’язані до об’єктивних ринкових показників – біржових котирувань за відповідним товаром.

Нормативно правові використання методу формульного ціноутворення закріплені у Законі України «Про публічні закупівлі».

Частиною 5 статті 41 Закону встановлено, що істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім визначених випадків. Одним із таких випадків визначені зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Таким чином, зазначеним положенням дозволяється вносити зміни до істотних умов укладених договорів у зв’язку із змінами біржових котирувань, що дозволяє використовувати формулу, яка прив’язана до них.

Формульне ціноутворення увійшло до інструментарію публічних закупівель наприкінці 2018 року. Використання його виправдане при закупівлі товарів на волатильних ринках. Перші ринки, де воно почало використовуватись були ринки дизельного палива та природнього газу.

Ключову позицію при використанні формули для закупівлі природнього газу займають біржові котирування для  європейських хабів та на Українській енергетичній біржі. Серед європейських хабів, на які варто звертати особливу увагу для застосуванння котирувань при закупівлях природнього газу є NetConnectGermany (NCG), Title Transfer Facility (TTF) та Gaspool. Котируваня за зазначеними хабами є найбільш релевантними для українського ринку.

Традиційно, для розрахунку імпортного паритету при операціях з природнім газом  на українському ринку використовують саме котирування NCG. З огляду на це, пропонуємо також використовувати ці котирування при внесенні формули до договорів.

Доступ до біржових котирувань надають котирувальні агенції, одними з найбільш знаних з яких є агенції Platts та ARGUS.

ARGUS – це інформаційно-котирувальна агенція, яка походить з Великої Британії та традиційно більше спеціалізується на котируваннях ринку природнього газу (якщо розглядати два ринки, згадані вище).

Platts – це інформаційно-котирувальна агенція із США

Варто пам’ятати, що формульне ціноутворення не передбачає використання якихось обов’язково передбачених законом формул. Фактично будь-який замовник може розробити власну формулу із дотриманням положень законодавства. В той же час, станом на сьогоднішній день існує методологія застосування формульного ціноутворення для природного газу: https://infobox.prozorro.org/news-mert/shchodo-rozrahunku-cini-na-prirodniy-gaz та паливно-мастильних матеріалів: https://infobox.prozorro.org/news-mert/shchodo-rozrahunku-cini-na-naftoprodukti-ta-palne. Зазначена методологія покликана спростити використання методу для замовників. Про зазначену методологію ви дізнаєтесь на наступних заняттях.

Однією з переваг використання формульного ціноутворення є те, що воно забезпечує баланс інтересів замовників та постачальників. Через це нівелюється ризик зриву поставок товарів у зв’язку із різкою зміною цін на ринку, що ставить під загрозу рентабельність діяльності постачальників та, відповідно, їх відмова від виконання своїх зобов’язань.

Методологія формульного ціноутворення для природного газу

На сьогоднішній день напрацьована методологія застосування формульного ціноутворення для природного газу та паливно-мастильних матеріалів. Давайте більш детально розглянемо формулу для природного газу.

CP = РCP x Kc / Kb + (Avg NCG - NCG bas) x CV x Kc x 0,95 x 1,2 + (Avg UEE - UEEx bas) x 0,050

Наведена формула складається з наступних елементів:

CP – це уточнена ціна у гривнях за 1000 м3 природного газу з ПДВ, тобто саме вартість природного газу, яку ми розраховуємо.

PCP – це попередня ціна у гривнях за 1000 м3 природного газу з ПДВ, тобто поточна вартість газу, відповідно до умов договору.

Kc – це середнє арифметичне офіційного курсу НБУ гривні щодо євро за п’ять попередніх банківських днів до дня уточнення ціни. Розрахунок цього показника досить простий, вихідні дані беруться на офіційному сайті Національного Банку України, посилання на який наведене у першій примітці на Слайді 1. З отриманих даних просто виводиться середнє арифметичне значення.

Kb – це офіційний курс НБУ гривні щодо євро в день попереднього уточнення ціни, тобто укладення договору. Це значення також можна отримати на сайті НБУ, посилання на який наведене у Слайді 1.

Avg NCG – це середнє арифметичне щоденних котирувань на німецькому газовому хабі NetCoonectGermany NCG Month+1, котируваня на якому є одними з найбільш релевантних для України, за 20 попередніх біржових днів до дня уточнення ціни, євро за МВт-год.

NCG bas – це котирування NCG Month+1 в день попереднього уточнення ціни, тобто укладення договору, євро за МВт-год.

CV – це коефіцієнт теплотворності природного газу який відображає співвідношення одиниць енергії (МВт-год) та об’єму (1000 куб. метрів) і визначається відповідно до інформації, наведеної на офіційному веб-сайті оператора газотранспортної системи Словаччини компанії “Eustream, a. s.”, значення на дату уточнення ціни – за даними Eustream Budince point (Measured value), що доступні за посиланням, яке наведене на Слайді 1. Також на Слайді 5 наведений інтерфейс сайту компанії.

Також Замовники можуть використовувати середнє арифметичне щоденних показників коефіцієнту теплотворності природного газу Eustream Budince point (Measured value) за 20 попередніх днів до дня уточнення ціни або середнє значення Eustream Budince point (Measured value)/

Avg UEEx – це середньозважена ціна на природний газ Української енергетичної біржи на ресурс місяця початку поставки природного газу, на який уточняється ціна, в попередній біржовий день до дня уточнення ціни з ПДВ.

UEEx bas - середньозважена ціна на природний газ Української енергетичної біржи на ресурс поточного місяця з ПДВ на день попереднього уточнення ціни, тобто укладення договору.

Ключовими елементами формули є котирування вартості газу на німецькому хабі. Для використання котирувань на хабі NCG замовники можуть обрати наступні інформаційні джерела:

- платформа PEGAS (загальноєвропейська платформа для торгівлі газом ( https://www.powernext.com/futures-market-data);

- дані міжнародних агенцій Argus та Platts.

Методологія формульного ціноутворення для паливно-мастильних матеріалів

Ми вже розібрались із формульним ціноутворенням на ринку природного газу. Тепер давайте розглянемо цей метод для ринку паливно-мастильних матеріалів. У цьому випадку формул має власну специфіку. Проте, основні принципи методу залишаються незмінними.

CP = РCP x Kc / Kb + (Avg EUQ – EUQ bas) x Kc x КПДВ 0,95 + (Avg UEEx – UEEx bas) x 0,05

CP – уточнена ціна у гривнях за 1 тонну відповідного пального (з ПДВ);

PCP – попередня ціна у гривнях за 1 тонну відповідного пального (з ПДВ);

Kc – середнє арифметичне офіційного курсу НБУ гривні щодо долару США за п’ять попередніх банківських днів до дня уточнення ціни;

Kb – офіційний курс НБУ гривні щодо долару США в день попереднього уточнення ціни (укладення договору);

Avg EUQ – середнє арифметичне значення базисних європейських котирувань на відповідне пальне за 10 останніх котирувальних днів, що передують даті уточнення ціни, визначених в договорі як базисні, доларів США за тонну;

Розрахунок Avg EUQ:

Avg EUQ = (EUQnew-1+ … + EUQnew-10) / 10,

де EUQnew-1- базисне європейське котирування в попередній день до дня уточнення ціни, доларів США за тонну;

EUQnew-10 – базисне європейське котирування в день за 10 днів до дня уточнення ціни, доларів США за тонну;

EUQ bas – арифметичне значення базисного європейського котирування на відповідне пальне, визначених в договорі як базисні, в день попереднього уточнення ціни (укладення договору), доларів США за тонну;

KПДВ − коефіцієнт, що враховує податок на додану вартість, визначений відповідно до податкового законодавства (1,2).

Для використання котирувань на відповідне пальне замовники можуть обрати дані міжнародних агентств Argus та Platts. Рекомендуємо використовувати найбільш релевантні базиси для українського ринку (наприклад, для дизельного пального − “Northwest Europe” або “West Mediterranean”). Обраний базис та конкретна назва котирування повинні бути вказані в тендерній документації та договорі.

Avg UEEx – середнє арифметичне значення ціни на відповідне пальне УЕБ за 10 останніх котирувальних днів до дня уточнення ціни (з ПДВ), у разі наявності відповідних торгів за місяць до дня уточнення ціни;

UEEx bas – середнє арифметичне значення ціни на відповідне пальне УЕБ (з ПДВ) на день попереднього уточнення ціни (укладення договору), у разі наявності відповідних торгів за місяць до дня попереднього уточнення ціни.

Інформація про котирування УЕБ за відповідними напрямами доступна за нижченаведеними посиланнями:

нафтопродукти: https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/petroleum-products;

скраплений газ: https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/lpg.

Зазначений механізм напрацьовувався для чотирьох видів пального: дизельне пальне, бензин, мазут та скраплений газ.

При цьому інформація про зміну котирувань може надаватися безпосередньо міжнародними агентствами та іншими суб’єктами, які володіють інформацією про котирування, зокрема ДП “Держзовнішінформ”, Торгово-промисловою палатою України.

Також замовник може передбачити в договірних умовах зміну ціни та укладання додаткової угоди лише при зміні ціни за формульним ціноутворенням у разі збільшення встановленого значення, наприклад на 5%. У разі необхідності можна вказати періодичність перегляду ціни для укладання додаткових угод. 

газ, закупівля газу,

Коментарі

Татьяна 2022-01-11 10:26:41
Доброго дня! з 1 жовтня 2021 року було об’єднано німецькі хаби NCG та Gaspool у нову ринкову зону (один хаб) – Trading Hub Europe (THE). У зв’язку з цим у розрахунках для Калькулятора показники Avg NCG та NCG bas перейменовані відповідно на Avg THE та THE bas і визначаються на основі котирувань Month+1 хабу THE. Чому дані зміни не враховані при написанні статті? Запропонована вами формула вже не актуальна.