22.11.2023 Мінекономіки

Щодо внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № від

Органи державної влади,

органи місцевого самоврядування,

установи, організації, підприємства

та інші суб’єкти сфери публічних

закупівель

Щодо внесення змін до особливостей здійснення

публічних закупівель на період дії правового режиму

воєнного стану та протягом 90 днів з дня його

припинення або скасування

Міністерство економіки України як Уповноважений орган, основними функціями якого є надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель та інформування громадськості про політику та правила здійснення публічних закупівель, повідомляє.

З 02.11.2023 набули чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2023 р. № 1135 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 і від 12 жовтня 2022 р. № 1178” (далі – постанова № 1135), якою внесені зміни до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок № 822) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості, постанова № 1178), а також постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2023 № 1140 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки судноплавства та сприяння стабільності морських перевезень” (далі - постанова № 1140), якою внесено зміни до пункту 13 Особливостей.

Щодо змін, внесених до Особливостей

Відповідно до внесених змін, згідно з пунктом 12 Особливостей, у запиті пропозицій постачальників щодо предмета закупівлі товару, вартість якого є меншою ніж 500 тис. гривень, замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, визначеної адміністратором електронного каталогу.

Запит пропозицій постачальників щодо предмета закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, здійснюється відповідно до специфікації товару, сформованої адміністратором електронного каталогу, яка не передбачає можливості замовника самостійно визначати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення.

Отже, при формуванні запиту пропозицій постачальників замовник може звузити характеристики товару, обравши ті чи інші параметри із запропонованих адміністратором електронного каталогу (наприклад, розмір, колір, торгову марку тощо) в межах специфікації товару виключно якщо вартість предмета закупівлі товару є меншою ніж 500 тис. гривень.

Докладно з інфографікою про це в статті “Зміни до Постанов 1178 та 822 на підставі Постанови 1135 від 31.10.2023р” за посиланням: http://surl.li/mzntk на сайті, який адмініструє ДП “Прозорро”.

Постановами № 1135 і № 1140 внесено зміни до пункту 13 Особливостей, якими доповнено перелік випадків, у разі яких замовник може здійснити придбання товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, без використання електронної системи закупівель (далі - ЕСЗ) шляхом укладення прямого договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, а саме коли здійснюється закупівля:

програмного забезпечення, засобів зв’язку, пристроїв та засобів мережевої безпеки та інших засобів захисту технічної та інформаційної інфраструктури Апаратом Ради національної безпеки і оборони України для забезпечення функціонування та розвитку Головного ситуаційного центру України у разі, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, є інформацією з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці (підпункт 17 пункту 13 Особливостей);

природного газу суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (підпункт 18 пункту 13 Особливостей);

здійснюється закупівля послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарів (підпункт 19 пункту 13 Особливостей).

Також відповідно до внесених змін, в електронній системі закупівель для закупівель згідно з підпунктами 15, 17, 18 цього пункту замовник може не публікувати договір про закупівлю та/або додатки до нього. При цьому зазначаємо, що за результатами закупівлі, здійсненої відповідно до пункту 13 Особливостей, у тому числі щодо підпунктів 15, 17, 18 цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника.

Щодо змін, внесених до Порядку № 822

Відповідно до внесених змін, згідно з абзацом другим пунктом 57 Порядку № 822 у редакції постанови № 1135, у запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару замовник може визначити виключно інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення в межах специфікації товару, визначеної адміністратором електронного каталогу. Запит пропозицій постачальників не повинен містити вимог до постачальника та інших документів, які не передбачені цим Порядком.

Абзацом третім пункту 57 Порядку № 822 у редакції постанови № 1135 передбачено, що запит пропозицій постачальників повинен містити проект договору з обов’язковим зазначенням підстав та у разі потреби із зазначенням порядку змін його умов. Проект договору не повинен містити характеристики товару, що не визначені запитом пропозицій постачальників з урахуванням положень абзацу другого цього пункту.

Отже, при формуванні запиту пропозицій постачальників щодо предмета закупівлі товару, вартість якого є меншою ніж 500 тис. гривень, дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, замовник не повинен вносити додаткових вимог, у тому числі пов'язаних з наданням інших документів, ані до постачальника, ані до предмета закупівлі товару (встановлювати кваліфікаційні вимоги до учасника та вимагати підтвердні документи, формувати додаткові технічні вимоги, що не передбачені адміністратором електронного каталогу в специфікації тощо), ніж ті, що передбачені Порядком № 822, оскільки адміністратор електронного каталогу створює категорії товарів та специфікації товару шляхом визначення переліку арактеристик товару з їх точними та/або мінімальними і максимальними значеннями, а також встановлює кваліфікаційні та інші вимоги до учасника електронного каталогу при проведення кваліфікації до електронного каталогу.

Також відповідно до внесених змін, в положеннях Порядку № 822 зазначено, що замовник відхиляє пропозицію переможця відбору, якщо постачальник письмово відмовився від укладення договору на умовах, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проекті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників.

Крім цього, передбачено строк для укладення договору в п’ять календарних днів з можливістю його продовження до 10 календарних днів, а також зазначено, що умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених замовником у запиті пропозицій постачальників, зокрема у проекті договору, що є складовою частиною запиту пропозицій постачальників, та/або пропозиції переможця відбору, крім випадку зменшення ціни договору без зміни обсягу.

Разом з тим, статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. У зв'язку з цим, закупівлі, що розпочаті до набрання цими нормативно-правовими актами чинності, завершуються у порядку, що діяв до набрання ними чинності.

Згідно з пунктом 2 постанови № 1135 закупівлі, розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Адміністратором електронного каталогу згідно з Законом є централізовані закупівельні організації (далі – ЦЗО), що забезпечують формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель на підставі укладеного договору з адміністратором електронної системи закупівель.

Наразі адміністрування електронних каталогів здійснюють три ЦЗО, а саме:

для медичних товарів та лікарських засобів - ДП “Медичні закупівлі України”, що визначено ЦЗО відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1093;

для товарів широкого вжитку - ДУ “Професійні закупівлі”, що визначено ЦЗО відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.09.2019 № 846-р (зі змінами);

для комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення - ДП “Українські спеціальні системи”, що визначено ЦЗО відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 233-р.

У зв’язку з цим, звертаємо увагу, що з питань формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель в залежності від предмета закупівлі, необхідно звертатися до зазначених ЦЗО.

Принагідно інформуємо, що 24.10.2023 представниками Міністерства, ДП “Прозорро” проведено вебінар, в якому розглянуто тему “Куди рухається Prozorro Market та що про це потрібно знати користувачам” за посиланням:

Директор департаменту

сфери публічних закупівель

та конкурентної політики Мінекономіки                                           Ганна МЕДВЄДНІКОВА

Ірина РЯБА, 596-68-46

роз'яснення МЕРТУ,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.