21.06.2023 Мінекономіки

Роз`яснення щодо здійснення закупівель від Міністерства Економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № ___________ від ___________

Органи державної влади,

органи місцевого самоврядування,

установи, організації, підприємства

та інші суб’єкти сфери публічних

закупівель

Щодо здійснення закупівель

Міністерство економіки України як Уповноважений орган відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), одним з основних завдань якого є надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель, повідомляє.

Щодо вимоги про відсутність судимості

У зв’язку із зверненнями суб’єктів сфери публічних закупівель стосовно надання переможцем процедури закупівлі витягів з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” (далі – ІАС) повідомляє, що за результатами робочої зустрічі з представниками Міністерства внутрішніх справ України розглянуто питання пришвидшення отримання переможцем процедури закупівлі витягів з ІАС у відповідності до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2022 № 207 “Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості”, яким затверджено Положення про інформаційно-аналітичну систему “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” та Порядок доступу до відомостей інформаційно - аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” (далі - Порядок), на виконання вимог пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (далі – Особливості), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).

Так, згідно з підпунктами 5 і 6 пункту 47 Особливостей замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:

- фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;

- керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку.

При цьому відсутність підстав, визначених підпунктами 5 і 6 пункту 47 Особливостей, підтверджується учасником процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції, шляхом самостійного декларування, яке технічно реалізовано в електронній системі закупівель.

Водночас, виходячи з положень абзацу п'ятнадцятого пункту 47 Особливостей, переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 5 і 6 цього пункту.

Звертаємо увагу замовників, що у зв'язку із збільшенням навантаження в ІАС стосовно замовлень витягів в електронній формі та обмежену спроможність їх видачі, у випадках, передбачених законодавством, та з урахуванням того, що витяги з ІАС не містять строку дії відповідного витягу, відсутня необхідність вимагати витяги з ІАС від переможця не раніше дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Крім цього, згідно з Порядком витяг – це документ у паперовій або електронній формі, що сформовано засобами програмного забезпеченням ІАС, який місить відомості актуальні на дату та час його формування. Кожному Витягу присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.

Нормативно-правовими актами України не встановлено строк дії витягу. У витязі відображається результат перевірки за персонально-довідковим обліком на дату здійснення перевірки.

З огляду на це, замовникам рекомендується встановлювати вимогу таким чином, щоб не обмежувати витяг датою оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, та забезпечити можливість переможцям використовувати витяги, що датовані раніше дати оприлюднення такого повідомлення.

Довідково повідомляємо, що інформація про отримання витягів міститься в листі 23.06.2022 № 3323-04/40967-06 “Щодо застосування статті 17 Закону у зв'язку із введенням воєнного стану”, розміщеному на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу з питань закупівель за посиланням.

Щодо публічного доступу до інформації в ЕСЗ

Вимоги до функціонування електронної системи закупівель (далі - ЕСЗ), процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від ЕСЗ, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків визначаються Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків (далі – Порядок функціонування системи), який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166.

Згідно з пунктом 9-1 Порядку функціонування системи у разі оприлюднення в ЕСЗ інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в ЕСЗ, адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до такої інформації на підставі рішення комісії про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку.

При цьому зазначаємо, що припинення публічного доступу до такої інформації за рішенням комісії не стосується випадків, які передбачені Особливостями, у разі яких у замовника є можливість під час здійснення закупівель не оприлюднювати в ЕСЗ інформацію, яка несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника (виконавця робіт, надавача послуг).

Так, інформація про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги), зокрема:

1. в договорі про закупівлю та додатках до нього, в повідомленні про внесення змін до договору про закупівлю, в звіті про виконання договору про закупівлю, укладеному за результатами відкритих торгів або запиту ціни пропозицій постачальників з використання електронного каталогу (для закупівлі товару);

2. в прямому договорі про закупівлю, який укладається на підставіundefinedпідпунктів 5-11, 14 пункту 13 Особливостей та оприлюднюється в ЕСЗ разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ та додатками до нього;

3. в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Крім цього, під час здійснення публічних закупівель, передбачених пунктами 9, 11 Особливостей та підпунктами 1-4, 12-13 і 15-16 пункту 13 Особливостей замовник оприлюднює в ЕСЗ звіт про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, відповідно до пункту 3-8 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону. У такому разі замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг).

Водночас зазначаємо, що згідно з пунктом 14 Особливостей замовники можуть не публікувати інформацію про своє місцезнаходження у річному плані закупівель, якщо поширення такої інформації несе ризики для їх безпеки.

Директор департаменту

сфери публічних закупівель

та конкурентної політики                                                   Ганна МЕДВЄДНІКОВА

Ірина РЯБА, 596-68-46

роз'яснення МЕРТУ,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.