14.02.2022 Денис Левченко

Оскарження тендерної документації: правило двох виробників не завжди працює

Зміни у практиці АМКУ стосовно правила «двох виробників» при закупівлях шкільних автобусів 

Як відомо, у тендерній документації Замовником зазначається  інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація.

Розглянемо, що змінилося у практиці АМКУ щодо правила  «ДВОХ ВИРОБНИКІВ» при оскарженні технічних характеристик у Тендерних документаціях при закупівлі шкільних автобусів.

Встановлення технічних характеристик предмета закупівлі як колісна база, об’єм двигуна, габаритні розміри автобуса найчастіше оскаржувалося і оскаржується   потенційними учасниками до Органу оскарження.

Практику Органу оскарження з наведеного питання умовно можна поділити на рішення, які були прийняті Органом оскарження до 01.06.2021 року та після 01.06.2021 року.

До 01.06.2021 року при розгляді Органом оскарження таких скарг застосовувалося відоме правило «двох виробників»якщо Замовник доводив і документально підтверджував наявність 2 виробників, продукція яких у сукупності відповідає усім вимогам Технічної частини Тендерної документації, як правило, Орган оскарження відмовляв у задоволенні скарги.

Приклади таких рішень:

- рішення від 20.05.2019 № 6219-р/пк-пз (скарга UA-2019-03-15-001756-c.a3);

- рішення від 24.10.2019 № 15379-р/пк-пз (скарга UA-2019-09-25-001561-a.b1);

 -рішення від 12.03.2021  № 4870-р/пк-пз (скарга UA-2021-02-16-015370-a.a1).

Однак, практика Органу оскарження стосовно оскарження технічних характеристик при закупівлі шкільних автобусів змінилася у червні  2021 року.

01.06.2021 року АМКУ видав рекомендації № 16-рк «Про здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції», суть яких в частині закупівель шкільних автобусів полягає у наступному-є ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні вимоги». Усі технічні характеристики, які не встановлені у вказаному ДСТУ Замовники не мають право встановлювати у Технічних характеристиках до предмету закупівель Тендерних документаціях.

Найперше рішення Органу оскарження за так званою «новою практикою» було прийнято вже 02.06.2021 № 12392-р/пк-пз (скарга UA-2021-04-06-001364-c.b6).

Детально його розглянемо.

Позиція скаржника при оскарженні технічних вимог

Відповідно до вимог додатку 3 до тендерної документації учасник повинен запропонувати шкільні автобуси з відповідними характеристиками.

Скаржника має намір запропонувати замовнику шкільні автобуси з характеристиками, що відрізняються від встановлених Замовником. Зазначені автобуси повністю відповідають вимогам ДСТУ 7013:2009.

Таким чином, встановлені замовником обмеження щодо габаритів шкільних автобусів Скаржник вважає дискримінаційними вимогами.

Відповідно до вимог додатку 3 до тендерної документації учасник повинен запропонувати шкільні автобуси з об’ємом двигуна від 4000 см³ до 6000 см³.

Враховуючи мету закупівлі шкільних автобусів, об’єм двигуна від 4000 см³ до 6000 см³ є дискримінаційним та обмежує потенційне коло учасників.

Позиція замовника щодо технічних характеристик автобусів

Замовник зазначає, що При складанні вказаної технічної специфікації було враховано потреби у предметі закупівлі та те, що всім технічним характеристикам предмету закупівлі в сукупності відповідає щонайменше продукція ТРЬОХ виробників, що сертифікована в Україні.

Замовником на розгляд колегії подана порівняльна таблиця відповідності вимогам Документації продукції вказаних трьох виробників та документи, зокрема, сертифікати типу, настанови з експлуатування, сертифікат відповідності, сервісні книжки, формуляр.

Мотивувальна частина рішення АМКУ 

Шкільний автобус має відповідати стандарту ДСТУ 7013:2009 "Автобус спеціалізований для перевезення школярів. Технічні вимоги" (без урахування автобусу для перевезення школярів з обмеженою здатністю до пересування).

ДСТУ 7013:2009 не встановлює таких вимог до автобусів, як об’єм двигуна та габаритні розміри автобуса.

Зазначені вище умови Документації не узгоджуються з вимогами ДСТУ 7013:2009, що є дискримінаційним по відношенню до суб’єктів господарювання, у тому числі, Скаржника.

Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині.

Колісна база

Найбільш показово, на мою думку, змінилася практика Органу оскарження стосовно встановлення технічних характеристик до колісної бази у Тендерних документаціях при закупівлі шкільних автобусів.

У нижченаведених рішеннях Органу оскарження спільним є те, що Замовники встановлювали у Технічних характеристиках вимоги до колісної бази шкільного автобуса– не менше 4300 мм.

Скаржник у скаргах зазначав, що має меншу колісну базу, ДСТУ 7013:2009 Національний стандарт "Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів" (далі- ДСТУ 7013:2009) не встановлює таких вимог до автобусів, як колісна база – не менше 4300 мм.

Розглянемо на 2 х прикладах рішень АМКУ, як змінилася практика з наведеного питання.

Вимога Тендерної документації щодо колісної бази автобуса

Вимога ТДЯк було до 01.06.2021 року Після 01.06.2021 року

Технічні та якісні характеристики  товару:

Колісна база –не менше 4300 мм.

Надані Замовником документи щодо відповідності усім у сукупності вимогам  Документації продукції шкільного автобусу

"_____________" та шкільного автобусу "_____________".

Скаржник не довів та документально не підтвердив необхідність  внесення змін до Документації в цій частині.

Рішення від 12.03.2021 року №  4870-р/пк-пз (скарга UA-2021-02-16-015370-a.a1).

ДСТУ  7013:2009 не встановлює таких вимог до автобусів, як колісна база – не менше  4300 мм..

Зазначені вище умови Документації не  узгоджуються з вимогами ДСТУ 7013:2009, що є дискримінаційним по відношенню  до суб’єктів господарювання, у тому числі, Скаржника.

Рішення від 09.06.2021 року №13016-р/пк-пз  (скарга UA-2021-04-16-001016-b).

Оскільки вимог щодо колісної бази, об’єму двигуна, габаритні розміри шкільного автобуса ДСТУ 7013:2009 не передбачені- їх встановлення Замовниками у Тендерних документаціях вважатиметься АМКУ дискримінаційними.

Такого підходу АМКУ дотримується і у 2022 році (див. рішення від 20.01.2022
 № 1212-р/пк-пз, скарга
UA-2021-12-30-010050-c.c2).

Отже, так зване правило «двох виробників» при оскарженні технічних характеристик у закупівлі шкільних автобусі «не  працює».

Замовникам при встановленні технічних характеристик у ТД стосовно закупівлі шкільних автобусів варто враховувати нову практику АМКУ з наведеного питання.

тд, оскарження,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.