08.09.2021 ДП "Прозорро"

На бізнес-сніданку: зміни і розірвання договору

актуальна інформація про договір від експерта

До вашої уваги — виклад бізнес-сніданку щодо змін і розірвання договорів із юристкою, очільницею проектів з питань публічних закупівель ПМ Груп Академія Наталією Заєць.


Договір про закупівлю — це господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі, спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг виконання робіт або придбання товару. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з врахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

Відповідальність за укладений договір 

Укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тд та/або тп переможця процедури закупівлі. 

Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом тягнуть за собою накладення штрафу на службових(посадових), уповноважених осіб замовника. Від 25500 грн до 51000 грн. 

Укладення договорів, які передбачають оплату замовникам товарів, робіт та послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом, тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від 34 000 грн до 170 000 грн. 

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без проведення процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі згідно з вимогами ц...

Нікчемність договору

Якщо недійсність певного правочину встановлена законом, тобто якщо цей правочин нікчемний, позовна вимога про визнання його недійсним не є належним способом захисту права чи інтересу позивача. Крім того, такий спосіб захисту як встановлення нікчемності правочину також не є способом захисту прав та інтересів, установленим Законом. 

З огляду на викладене, Верховний Суд зазначає, що визнання додаткових угод до договору недійсними не є належним способом захисту прав, адже нікчемний правочин є недійсним у силу закону. 

Втім, позовна вимога про стягнення коштів з відповідача, може бути розглянута судом як вимога про застосування правових наслідків недійсності нікчемного правочину. Для з'ясування наявності підстав для стягнення коштів з відповідача, суд має визначити, чи є оскаржувані додаткові угоди нікчемними. 

Вимоги Закону до укладення договору: 

Переможець процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 

  • відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю
  • копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі, якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалось замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі. 

У разі, якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є об'єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об'єднання учасників.  

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день
визначення учасника переможцем процедури зак...

Окремі ситуації, що можуть виникнути при укладанні договору: 

у разі (ч.7 ст. 33 Закону): 

- відмови переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації /оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

- неукладення договору про закупівлю з вини учасника

- ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом

- ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію/ пропозицію такого учасника

Замовник визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Пропозицією укласти договір є, зокрема, документи (інформація), розміщені у відкритому у відкритому доступі в мережі Інтернет, які містять істотні умови договору і пропозицію укласти договір на зазначених умовах з кожним, хто звернеться, незалежно від наявності в таких документах (інформації) електронного підпису (стаття 641 ЦКУ)

Замовником здійснювалася закупівля електроенергії. Тобто, це предмет закупівель у якому, в
більшості випадків, відпасти по...

За приписами ст.642 Цивільного кодексу України відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір про її прийняття повинна бути повною і безумовною. 

Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено Законом. 

Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції. 

Суд встановив, що в Законі конструкція «замовник укладає», а не «замовник має право укласти» свідчить, що ця норма покладає саме обов'язок і саме на замовника укласти договір з переможцем торгів, проект та істотні умови якого вже узгоджені сторонами. Тобто, єдиними підставами непідписання договору є дії або бездіяльність саме учасника торгів, а не замовника. 

Позовні вимоги учасника (позивача) були обгрунтовані тим, що всупереч приписів ч.2 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідач не уклав з позивачем договір про закупівлю за результатами проведення процедури закупівлі. Відміна тендера була саме з причин неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель — сплив строків для укладення договору. 

За приписами ст. 642 Цивільного кодексу України відповідь особи, якій адресована
пропозиція укласти договір, про її прийня...

Форма подання документів учасником-переможцем:

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Замовникам забороняється вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (ч. 8 ст. 12 Закону №922).

Цінова пропозиція переможця:

Суд погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанції, що ненадання переможцем торгів (не завантаження в систему) остаточної пропозиції за результатами аукціону не може бути розцінено як відмову учасника від підписання договору про закупівлю та, як наслідок, не може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції переможця. 

(Постанова ВС у справі № 640/21823/18)

Суд погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанції, що ненадання переможцем
торгів (не завантаження в сис...

Зразок товару при укладенні договору

Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (за описом, каталогом тощо). стаття 702 ЦКУ

Вимоги Закону: 

У тендерній документації зазначаються такі відомості, зокрема проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням порядку змін його умов (стаття 22 Закону)

У разі ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, замовник відхиляє тендерну пропозицію/пропозицію такого учасника. (стаття 33 Закону)

Зміна умов договору: 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (зокрема, ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків: 

  • визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті, та/або 
  • випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. 


Позиція суду (три інстанції)
Вказаною нормою встановлено заборону на зміну істотних умов договору (предмет, ціна, строк ви...

Позиція АМКУ
Замовник не надав документального підтвердження та не спростував твердження Скаржника
щодо ненадання Скаржник...

Невідповідність договору вимогам ТД
У частині четвертій статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» не йдеться про т...

договір,

Коментарі

Іван 2021-09-10 10:09:42
Дуже корисний матеріал
Жінка 2021-09-09 22:37:35
по поводу договора с совестью есть вопрос
Олена 2021-09-09 11:24:16
цей сніданок гарний
Оксана Груба 2021-09-09 12:25:06
Олено, дяка за ваш відгук.