04.07.2023 Мінекономіки

Чергове роз`яснення щодо здійснення закупівель від Міністерства Економіки України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71

E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № ________ від __________


Органи державної влади,

органи місцевого самоврядування,

установи, організації, підприємства

та інші суб’єкти сфери публічних

закупівель

Щодо здійснення закупівель

Міністерство економіки України як Уповноважений орган, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель інформує.

Щодо змін, внесених до порядку визначення предмета закупівлі

З 23 червня 2023 року набув чинності наказ Міністерства економіки України від 03 квітня 2023 р. № 1811 “Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 червня 2023 р. за № 943/39999), яким наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 р. № 708 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі” (далі - Порядок) в частині, що стосується порядку визначення предмета закупівлі робіт, приведено у відповідність до положень кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва”, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281.

Крім цього, розділ ІІ Порядку, який містить особливості визначення предмета закупівлі для окремих товарів, робіт і послуг доповнено пунктами 22 – 25 відповідно. З огляду на це, звертаємо увагу, що:

  • визначення предмета закупівлі послуг з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників здійснюється за змістом, обсягом, видом, формою, суб’єктом та місцем надання послуг підвищення кваліфікації окремо для кожного педагогічного (науково-педагогічного) працівника;
  • визначення централізованою закупівельною організацією предмета закупівлі товарів і послуг, що закуповуються нею в інтересах замовників, здійснюється з урахуванням положень пункту 3 розділу I цього Порядку шляхом об’єднання наявних у централізованої закупівельної організації потреб у закупівлі товарів, послуг, отриманих від замовників, або окремо за кожною потребою замовника в закупівлі товарів, послуг, що подана до централізованої закупівельної організації;
  • визначення предмета закупівлі послуг щодо проведення експертною установою, експертом або експертами експертизи для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, послуг спеціалістів для надання консультацій / пояснень / довідок / висновків / безпосередньої технічної допомоги під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок, здійснюється окремо за кожним прийнятим процесуальним рішенням слідчого, керівника органу досудового розслідування;
  • визначення предмета закупівлі товарів і послуг, необхідних для протокольного забезпечення візитів в Україну іноземних делегацій на чолі з главами оборонних відомств іноземних держав, їх заступниками та державними секретарями оборонних відомств іноземних держав, а також під час проведення заходів міжнародного співробітництва за участю Міністра оборони України, його заступників та державного секретаря Міністерства оборони України з офіційними представниками іноземних держав, дипломатичних представництв іноземних держав, міжнародних організацій, акредитованих в Україні, здійснюється за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів або надання послуг окремо для кожного візиту та заходу.”

Щодо затвердження класифікатора медичних виробів

З 15 червня 2023 року набув чинності наказ Міністерством економіки України від 24 травня 2023 р. № 4139 “Про затвердження національного класифікатора НК 024:2023 та скасування національного класифікатора НК 024:2019”.

Національний класифікатор НК 024:2023 “Класифікатор медичних виробів” розроблено з метою уніфікації технічної, економічної інформації, ідентифікації медичних виробів у відповідності до системи загальновизнаних міжнародних дескрипторів. Об’єктами класифікації є вироби, на які поширюється дія: Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753; Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754; Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755.

Своєю чергою, порядок розміщення інформації про публічні закупівлі затверджений наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 та передбачає зокрема, що у разі визначення предметом закупівлі медичного виробу, додатково в окремих полях заповнюється інформація щодо коду та назви медичного виробу відповідно до національного класифікатора.

Отже, з 15.06.2023 інформація щодо коду та назви медичного виробу вказується згідно національного класифікатора НК 024:2023 “Класифікатор медичних виробів”, затвердженого наказом Міністерством економіки України від 24 травня 2023 р. № 4139.

Щодо здійснення закупівлі послуг з енергосервісу

З 21 червня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 № 621 “Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі - постанова № 621), якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період dдії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – постанова № 1178, Особливості).

Постанова № 621 визначила особливості здійснення публічних закупівель енергосервісу в умовах правового режиму воєнного стану для спрощення та уточнення окремих питань таких закупівель в рамках загального тимчасового підходу спрощення процедур закупівель для усіх товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад в частині підвищення енергоефективності інфраструктури.

В пункті 3 Особливостей передбачено, що положення частин п’ятої, шостої, восьмої (з урахуванням положень пунктів 68-76 цих особливостей) і дев’ятої статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) застосовуються на умовах, визначених Законом.

Разом з тим постановою № 621 передбачено умови як для проведення відкритих торгів, так і для укладання договору без використання електронної системи закупівель для закупівлі послуг енергосервісу.

При цьому тендерна документація, крім складових, що визначені законодавством, також повинна містити базовий річний рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг в цілому за календарний рік та кожний місяць у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі.

Базовий річний рівень не затверджується виконавчим органом відповідної місцевої ради/місцевим органом виконавчої влади — щодо об’єктів комунальної власності; центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить замовник енергосервісу (щодо об’єктів державної власності).

Водночас Особливостями передбачено, що у разі проведення процедури відкритих торгів для укладення енергосервісного договору замовник енергосервісу може не оприлюднювати в електронній системі закупівель інформацію з обмеженим доступом або інформацію, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці і порядку. Перелік такої інформації визначається відповідно до Законів України “Про доступ до публічної інформації” та “Про державну таємницю”.

Поряд з цим Особливостями визначено перелік підстав для здійснення закупівлі послуг енергосервісу без застосування відкритих торгів.

Водночас відповідно до пункту 73 Особливостей замовник енергосервісу після прийняття рішення про намір укласти енергосервісний договір з учасником-переможцем не подає істотні умови договору на затвердження Держенергоефективності — щодо об’єктів державної власності; ВР АР Крим, відповідній місцевій раді — щодо об’єктів комунальної власності. Також замовник не відміняє тендер через незатвердження істотних умов енергосервісного договору.

Відповідно до Особливостей замовник енергосервісу укладає енергосервісний договір з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі енергосервісу, у строки, що визначені частиною шостою статті 33 Закону.

При цьому Особливостями передбачено, що за результатами закупівлі енергосервісу без застосування відкритих торгів замовник енергосервісу оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, енергосервісний договір та всі додатки до нього не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору.

Отже, відповідно до Особливостей закупівлі енергосервісу здійснюються відповідно до Закону України “Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” з урахуванням положень, визначених цим розділом особливостей.

Крім цього, звертаємо увагу, що статтею 58 Конституції України dвстановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. У зв'язку з цим, закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання цими нормативно-правовими актами чинності, завершуються у порядку, що діяв до набрання ними чинності.

Директор департаменту

сфери публічних закупівель

та конкурентної політики                                                                        Ганна МЕДВЄДНІКОВА

Інна Новгородська, 596-68-46

роз'яснення МЕРТУ,

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.