Принципи та методи

Лілія Кулик 07.05.2024

У цьому розділі ми розглядаємо основні принципи та методи проведення публічних закупівель, надаємо приклади формування вимог у тендерній документації.

Законодавство надає замовнику можливість інтегрувати в свою закупівельну політику та діяльність такі цілі, як соціальна відповідальність, інновації, екологічність, розумність та надійність, а також стійкість до зниження ризиків безпеки. Це не тільки сучасні стандарти, а й ключові принципи, що визначають успішну стратегію управління та розвитку і мають важливе значення з кількох причин:

 • Економічна ефективність. Покращення показників енергоефективності, раціонального використання водних та інших ресурсів, економне дозування, пакування та зменшення обсягів відходів споживання призводять до зниження витрат в коротко- та середньостроковій перспективі.

 • Соціальний прогрес. Забезпечення кращої безпеки та мінімізація впливу на довкілля створюють більш здорові та комфортні умови для користувачів, що впливає на поліпшення якості життя.

 • Захист довкілля. Вибір екологічно сертифікованої продукції з обмеженим вмістом небезпечних хімічних речовин сприяє збереженню здоров’я, зменшенню викидів парникових газів та охороні біологічного різноманіття.

 • Розвиток інновацій та залучення інвестицій. Запит на екологічну продукцію, товари та послуги з боку держави сприяє розвитку інновацій та залученню інвестицій в зелену модернізацію виробництва.

Основні принципи

При встановленні екологічних вимог до предмета закупівлі рекомендовано врахувати досягнення прийнятного балансу між основними елементами сталого розвитку.


Встановлення екологічних вимог до предмета закупівлі не повинно порушувати принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників визначених статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі», далі – Закон № 922. Для дотримання вимог цієї статті в поєднанні з досягненням кращого показника ефективності закупівлі варто скористатись нижченаведеними підходами та практиками.

Зазначайте екологічні вимоги в спеціальних відкритих електронних полях тендерної документації. Такі поля відкриті на усіх закупівельних майданчиках з травня 2023 року. 

https://www.youtube.com/watch?v=ywJCoCQcIv0 

Відео підказка – визначаємо екологічні вимоги до предмету закупівлі

Інструкція користувача із застосування електронних полів для закупівлі з екологічними вимогами

Основні методи 

Вимога щодо предмета закупівлі

Вимога повинна стосуватись предмета закупівлі. Якщо закуповується товар – немає підстав застосовувати вимогу до методів управління виробництвом. При цьому застосовуючи вимогу відповідності продукції стандартам екологічного маркування І типу визначається більш екологічна краща пропозиція за багатьма критеріями оцінювання життєвого циклу предмета закупівлі.

Приклад 1

Оголошення UA-2023-06-28-007721-a 

Предмет закупівлі: реконструкція частини центрального парку по вул. Центральній в м. Апостоловому Дніпропетровської області під майданчик для скейтборду (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи). 

Вимоги тендерної документації: учасник повинен надати інформацію про застосування екологічно сертифікованих будівельних і лакофарбових матеріалів з посиланням на чинні сертифікати відповідності встановленим екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (або еквівалент цього стандарту).

Екологічний сертифікат та марковання за схемою сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024 можуть розглядатися як підтвердні документи відповідності предмета закупівель вимогам таких критеріїв.

Про можливість застосування замовниками вимоги щодо “відповідності продукції стандарту екологічного марковання згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (надання сертифіката ДСТУ ISO 14024 у складі пропозиції)” підтверджено Окружним адміністративним судом у справі №640/16240/19 (рішення від 21.01.2020). Справа стосується закупівлі фарб в асортименті (ДК 021:2015: 44810000-1 - Фарби) Управлінням освіти Чернігівської міської ради (UА-2019-07-04-000753-с). 

Натомість якщо закуповуються послуги чи виконання робіт доречним встановити вимогу щодо управління енергетичними ресурсами, екологічними аспектами та відходами відповідно до встановлених стандартів систем управління.

Приклад 2

Оголошення UA-2023-11-03-007890-a 

Предмет закупівлі: послуги з поточного ремонту елементів благоустрою (ДК 021:2015:50870000-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків). 

Вимоги тендерної документації: агрегати, машини та механізми, що використовуються під час надання послуги (виконання робіт), за технічними й функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватися відповідно до вимог їх експлуатації та вимог чинного природоохоронного законодавства. 

Для забезпечення належного стану навколишнього середовища виконавець зобов’язується:

- своєчасно запобігати виникнення аварійних ситуацій;

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги відходів;

- здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при наданні послуги;

- забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

Учасник повинен усвідомлювати, що переможець закупівлі є відповідальним за якість наданих послуг (виконаних робіт), виконання вимог екологічної безпеки та інших норм законодавства, що стосуються предмета закупівлі за цією процедурою закупівлі.

Під час надання послуг учасник зобов’язаний:

- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища;

- не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовують в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг);

- забезпечити вжиття необхідних природоохоронних заходів, дотримуватись правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг, державних стандартів норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля, безпеки дорожнього руху, Правил благоустрою території міста Дніпра тощо;

- при виконанні робіт на об’єкті надання послуг, огороджувати місця виконання робіт за допомогою сигнальної стрічки.

У проєкті договору на Виконавця покладено зобов'язання вживати заходів щодо забезпечення дотримання правил пожежної безпеки та захисту довкілля.

Приклад 3

Оголошення UA-2023-11-03-007890-a 

Предмет закупівлі: послуги з поточного ремонту елементів благоустрою (ДК 021:2015:50870000-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків). 

Вимоги тендерної документації: агрегати, машини та механізми, що використовуються під час надання послуги (виконання робіт), за технічними й функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватися відповідно до вимог їх експлуатації та вимог чинного природоохоронного законодавства. 

Для забезпечення належного стану навколишнього середовища виконавець зобов’язується:

- своєчасно запобігати виникнення аварійних ситуацій;

- запобігати утворенню та зменшувати обсяги відходів;

- здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при наданні послуги;

- забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

Учасник повинен усвідомлювати, що переможець закупівлі є відповідальним за якість наданих послуг (виконаних робіт), виконання вимог екологічної безпеки та інших норм законодавства, що стосуються предмета закупівлі за цією процедурою закупівлі.

Під час надання послуг учасник зобов’язаний:

- використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю й забруднення навколишнього середовища;

- не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовують в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг);

- забезпечити вжиття необхідних природоохоронних заходів, дотримуватись правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг, державних стандартів норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля, безпеки дорожнього руху, Правил благоустрою території міста Дніпра тощо;

- при виконанні робіт на об’єкті надання послуг, огороджувати місця виконання робіт за допомогою сигнальної стрічки.

У проєкті договору на виконавця покладено зобов'язання вживати заходів щодо забезпечення дотримання правил пожежної безпеки та захисту довкілля.

Приклад 4

Оголошення UA-2023-10-25-006562-a

Предмет закупівлі: капітальний ремонт прилеглої території будівлі №2 по вул. Шевченка в м. Городище 4 ДПРЧ 3 ДПРЗ (ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Вимоги тендерної документації: учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій копію виданого на ім’я учасника чинного сертифіката на відповідність системи екологічного управління (менеджменту) такого учасника вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDТ) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», та згідно зі сферою сертифікації, що стосується будівництва доріг.

У підтвердження наявності в учасника орендованого асфальтобетонного заводу, що буде залучений при виконанні послуг на об’єкті згідно з предметом цієї закупівлі, учасник в складі тендерної пропозиції для підтвердження якості асфальтових сумішей має надати сертифікат на систему менеджменту якості ISO 9001:2015 та сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001:2015.

Аналіз доступності

Скористайтесь ринковими дослідженнями або проведіть самостійно попередні ринкові консультації з виробниками та імпортерами продукції в спосіб визначений пунктом 4 статті 4 Закону № 922. 

Аналітичний звіт щодо визначення пріоритетів сталих публічних закупівель та аналізу готовності ринку в Україні

Платформа підтримки енергоефективного зеленого будівництва містить рекомендації, методичні посібники для замовників об’єктів реконструкції та нового будівництва разом з каталогом будівельних матеріалів різних категорій з перевіреними характеристиками згідно з законодавством та стандартами екологічного маркування.

Скористайтесь реєстром сертифікатів відповідності екологічним критеріям оцінки життєвого циклу товарів різних категорій української програми екологічного маркування І типу Green Crane. 

Враховуючи наявні стандарти та готовність ринку, замовник може застосовувати вимогу щодо екологічного марковання згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 в якості однієї з вимог технічних специфікацій для:

 • мийних засобів та засобів для чищення;

 • косметичних засобів;

 • лакофарбових матеріалів;

 • виробів з полімерних матеріалів;

 • матеріалів теплоізоляційних;

 • сумішей будівельних сухих;

 • харчових продуктів;

 • виробів паперових (зокрема, офісного паперу);

 • комп’ютерної техніки та оргтехніки;

 • енергоcпоживчих продуктів (зокрема, електронного устаткування та приладів).

При цьому слід враховувати долю імпорту в обраній категорії продукції для застосування посилання на екологічні марковання регіональних або національних програм інших держав. Наприклад, враховуючи що ноутбуки, принтери та багатофункціональні пристрої виключно імпортовані, варто скористатись міжнародним реєстром органів екологічного маркування І типу Global Ecolabelling Network. Органи, які мають міжнародне визнання мають позначення GENICES, що свідчить про успішне проходження міжнародного аудиту й підтвердження відповідності програми екологічного маркування вимогам ISO 14024:2018. На офіційних сайтах органів екологічного маркування розміщується реєстр виданих сертифікатів або сертифікованої продукції які можна використати для перевірки даних щодо сертифікації та правомірності застосування екологічного маркування І типу.

Приклад 

Оголошення UA-2020-10-29-007922-c

Предмет закупівлі: ноутбуки (ДК 021:2015:30210000-4: Машини для обробки даних (апаратна частина)). 

Вимоги тендерної документації: ноутбуки повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв на дану категорію продукції, встановленим відповідно до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 для вітчизняного виробника (або еквіваленту цього стандарту для виробника іншої країни). Для підтвердження встановленої вимоги учасник у складі тендерної пропозиції надає копію сертифіката відповідності екологічним критеріям програм екологічного маркування І типу або ліцензійну угоду на право застосування такого маркування (наприклад, TCO Certified, Bluе Angel Ecolabel, EU Ecolabel, Eco Mark Program, Nordic Swan, або інших, що мають міжнародне визнання) та допускається надання посилання на зазначену інформацію щодо запропонованої моделі товару у форматі відкритих даних.

Точність та зрозумілість вимоги

Вимоги до екологічних характеристик повинні бути точними та однаково зрозумілими як для замовника, так і для учасників. Краще використовувати стандартні характеристики, технічні регламенти, умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, що відносяться до товарів, робіт або послуг, які закуповуються.

Такі характеристики та умови передбачені міжнародними стандартами, європейськими нормами, іншими технічними системами, визнаними європейськими органами стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами.

Кожне посилання має супроводжуватися виразом «або еквівалент».

При використанні посилання на екологічне маркування, слід переконатися в наявності встановлених екологічних критеріїв для товарів або послуг.

Приклад 1

Оголошення UA-2023-06-28-007721-a 

Предмет закупівлі: реконструкція частини центрального парку по вул. Центральній у м. Апостоловому Дніпропетровської області під майданчик для скейтборду (ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи).

Вимоги тендерної документації: учасник повинен надати інформацію про застосування екологічно сертифікованих будівельних і лакофарбових матеріалів з посиланням на чинні сертифікати відповідності встановленим екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024 (або еквівалент цього стандарту).

Приклад 2

Оголошення UA-2020-01-23-000168-a

Предмет закупівлі: труби водопровідні, каналізаційні, а також фітинги до них.

Вимоги тендерної документації: учасник повинен надати сертифікат, який підтверджує, що труби водопровідні, каналізаційні відповідають вимогам екологічних критеріїв, розроблених відповідно до стандарту ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) (або еквівалент цього стандарту).

Підтвердження відповідності

Встановлюючи екологічні вимоги у технічних специфікаціях, замовник зобов'язаний визначити спосіб їх підтвердження. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством. Це відповідає вимозі другого пункту 5 статті 23 Закону №922 та підтверджено  Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду у справі №520/14902/2020 за касаційною скаргою Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Рівненська атомна електрична станція» (постанова Верховного Суду від 17.08.2022).

Відповідно до Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», акредитація органів з оцінки відповідності – це засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами або вимогам міжнародних чи європейських стандартів, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.

Лист-роз’яснення Мінекономрозвитку щодо необхідності акредитації органу оцінки відповідності, що надав сертифікат

Залежно від виду діяльності органу на сертифікаті відповідності обов’язковим є застосування разом зі знаком акредитації позначень видів діяльності акредитованого органу:

Приклад сертифікату відповідності з таким позначенням: UA.08.002.568.

Над назвою кожного типу діяльності акредитованого органу зазначається числовий код, що відповідає номеру у відкритому реєстрі Національного органу акредитації України. Переглянувши цей реєстр, замовник може переконатися у наявності та актуальності акредитації органу, що видав сертифікат відповідності на момент його видачі.

Приклад рекомендованого застосування вимоги з посиланням на ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) з врахуванням вимог стандарту, практики застосування та процедур оскаржень:

Оптимізація закупівель

Оптимізація закупівель передбачає зменшення обсягу закупівель через мінімізацію або оптимізацію споживання. Наприклад, двосторонній друк та електронний документообіг зменшує до 50-90% використання офісного паперу.

Централізовані закупівлі 

Консолідація замовників публічної сфери може зменшити цінову пропозицію на одиницю продукції за рахунок збільшення обсягу замовлення (опту). Для цього варто скористатись послугами централізованих закупівельних організацій.

Приклад 

Оголошення UA-2021-05-14-000889-b 

Предмет закупівлі: багатофункціональні пристрої (формату А4) (ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання) 

Вимоги тендерної документації: БФП повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв на дану категорію продукції, встановленим відповідно до стандарту ДСТУ ISO 14024 для вітчизняного виробника (або еквіваленту цього стандарту для виробника іншої країни). Для підтвердження встановленої вимоги учасник у складі тендерної пропозиції надає копію сертифіката відповідності екологічним критеріям програм екологічного маркування І типу або ліцензійну угоду на право застосування такого маркування (наприклад, TCO Certified, або Blu Angel Ecolabel, або EU Ecolabel, або Eco Mark Program, або Nordic Swan або інших, що мають міжнародне визнання).

Мотивація виробників

Навіть в умовах обмеженої конкуренції або за відсутністю даних про наявне конкурентне середовище товарів, робіт чи послуг, які задовольняють екологічним вимогам, застосування таких вимог як нецінового критерію у приведеній формулі «ціна» дозволить мотивувати операторів ринку до зеленої трансформації. 

Приклад 

Закупівля меблів для школи.

Меблі для учнів повинні бути виготовлені з матеріалів дозволених МОЗ України. Дозволяється матове покриття фасадних та лицьових поверхонь світлими відтінками теплих кольорів.

Меблі для учнів повинні відповідати:

 • строку служби і стійкості до миття згідно з ДСТУ EN 1729-2:2004 Столи та стільці для навчальних закладів. Частина ІІ. Вимоги безпеки та методи випробувань, в частині що стосується;

 • технічним умовам виробництва згідно з ДСТУ ГОСТ 22046:2004. Меблі для навчальних закладів. Загальні технічні умови (ГОСТ 22046-2002, ІDT), або НД виробника що визначають технічні умови виробництва.

Парти та стільці повинні мати мають закруглені кути. Торці меблів повинні бути ретельно оброблені (це мінімізує ризики травмування дітей та запобігає потраплянню плісняви всередину матеріалу, що у свою чергу призводить до швидкого псування меблів). 

Стільці та столи повинні регулюватись за висотою. Спинка стільця повинна забезпечувати фіксування поясниці та лопаток дитини при розміщенні ступень повністю на підлозі, забезпечуючи опору для спини. При повній постановці ніг на підлогу коліна знаходяться у розслабленому стані. При визначення розмірів й антропологічних даних дітей шкільного віку рекомендовано керуватись тими що наведені у ГОСТ 11015-93 Столы ученические. Типы и функциональные размеры (ISO 5970-79) та ГОСТ 11016-93 Стулья ученические. Типы и функциональные размеры (ISO 5970-79).

Конструкція повинна забезпечувати швидку трансформацію та переміщення виробів. Рекомендовано встановити вимогу щодо можливості змінювати кут нахилу стільниці в партах для учнів молодшої школи. Це необхідно для закріплення правильного положення хребта та підтримання постави.

Неціновий критерій

Меблі для учнів згідно з специфікацією мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв на цю категорію згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT).

Можливі опції та рекомендована питома вага кожного з варіантів:

 • ні – 0%

 • не менш ніж 50% від загальної кількості – 5%

 • не менш ніж 80% від загальної кількості – 10%

Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

 • Специфікація меблів із зазначенням номера сертифіката відповідності згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) (за наявності).
 • Розрахунок відсотка від загального об’єму поставки меблів, меблів, що мають сертифікат відповідності вимогам екологічних критеріїв згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) та їх відсоток від загального обсягу меблів, що пропонуються учасником тендеру.
 • Копії сертифікатів відповідності меблів встановленим екологічним критеріям згідно з ДСТУ ISO 14024:2018 (ISO 14024:2018, IDT) виданих акредитованими органами оцінки відповідності.

Закупівля товару з супутньою послугою 

Закупівля товару з супутньою послугою іноді дозволяє зменшити загальну вартість. Предметом закупівлі виступатиме товар у розумінні Закону № 922, якщо закупівля такого товару одночасно пов’язана з послугою його постачання, та за умови, що вартість даної послуги не перевищуватиме вартості самого товару. Вказані послуги надаватимуться в межах одного договору про закупівлю одним постачальником. Отже, з урахуванням пункту 34 частини 1 статті 1 Закону № 922, до товарів також можуть належати послуги, пов’язані з постачанням товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Оцінка вартості життєвого циклу

Застосовуючи метод оцінки наданої пропозиції відповідно до пунктів 3 і 4 статті 29 Закону №922 замовник повинен визначити методику розрахунку вартості життєвого циклу. Кожна складова вартості життєвого циклу повинна мати свій грошовий вимір.

Приклад 

Замовник планує купити піролізний котел, потужність якого дорівнює 100 кВт. Строк експлуатації – 8 років. Для розрахунку вартості життєвого циклу такої закупівлі можна враховувати не тільки ціну придбання, а також:

 • витрати на обслуговування. Вони залежать від періодичності обслуговування у гарантійний та післягарантійний періоди. Як правило, виробник зазначає це в інструкції;

 • обсяг споживання палива. Розраховуються витрати на придбання річного обсягу палива;

 • вартість постачання палива. Зокрема, річні витрати на його закупівлю, постачання та зберігання;

 • витрати на користування. Наприклад, витрати на оплату праці персоналу за рік. Враховують навіть навчання персоналу;

 • вплив на довкілля - екологічні податки та витрати на утилізацію;

 • залишкову вартість. Потрібно визначити майбутню вартість за допомогою дисконтування за дотримання умов експлуатації.

Використання калькулятора ТСО допоможе вам зробити оцінку вартості життєвого циклу. Це проста для користувача математична модель, яка вже містить у собі необхідні формули для розрахунку. Ви можете використовувати його як практичний інструмент, вводячи дані про предмет закупівлі та вибираючи відповідну категорію. Після введення даних ви отримаєте точний розрахунок, який допоможе зробити порівняння пропозицій та вибрати серед них найбільш економічну.

Цей інструмент розроблений ВГО “Жива планета” за підтримки проєкту GIZ "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні", що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO)

Коментарі

До цієї статті ще немає коментарів. Станьте першим.