10.04.2020 ДП "Прозорро"

Замовник чи не Замовник

Як дізнатись, чи є юридична особа замовником у визначенні Закону про публічні закупівлі

Замовники - суб’єкти, визначені згідно із  статтею 2 цього Закону, які здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

Під час реєсрації Замовника в системі він має обрати свою категорію, яка потім буде відображатись в системі Прозорро.

Які є категорії Замовників

Наразі є 4 категорії замовників:

Категорія 1. Органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об’єднання територіальних громад.

Відповідно до цієї категорії відносяться міністерства, міські ради, отг тощо.

Категорія 2. Пенсійний фонд України, цільові страхові фонди зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, медичного страхування та страхування на випадок безробіття (далі - органи соціального страхування).

Цю категорію мають обирати різні органи соціального страхування.

Категорія 3. Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у  пунктах 1 і  2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак:

- юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів;

- органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;

- у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

Юридична особа в даному випадку може мати тільки 1 з наведених вище однак. Наприклад, до цієї категорії замовників може відноситись замовник, що не є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, але в його статутному капіталі частка акцій держави перевищує 50%.

Чи є підприємство Замовник в розумінні Закону "Про публічні закупівлі"

В цьому допоможе розібратись проста схема


Категорія 4. Юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених  частиною другою статті 2, та відповідають хоча б одній з таких ознак:

- органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у статутному капіталі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб’єкта господарювання;

- наявність спеціальних або ексклюзивних прав - прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв.

Звертаємо увагу на те, що Законом доповнено одну з ознак віднесення юридичної особи до замовників у сфері та розширено коло осіб, на яких поширюється дія Закону.

Наприклад, якщо корпоративні права компанії Х, яка здійснює діяльність в одній із вказаних нижче сфер, належать іншій компанії Y, яка є її засновником (власником, акціонером) та сама при цьому є замовником у розумінні Закону, то така компанія Х теж вважатиметься замовником, за умови, що її засновнику (власнику, акціонеру) компанії Y належить частка у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків або її власник компанія Y володіє більшістю голосів у вищому органі чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради. У такому разі компанія Х буде вважатись замовником у сфері та має здійснювати закупівлі із застосуванням вимог цього Закону.

Чи є підприємство Замовником в окремих сферах господарювання


Що вважається діяльністю в окремих сферах господарювання

Згідно з частиною другою статті 2 Закону діяльність в окремих сферах господарювання - це діяльність, що здійснюється в одній або декількох із таких сфер:

1) забезпечення транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) та постачання природного газу на користь третіх осіб (замовників), видобутку природного газу та надання послуг установки LNG;

2) забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам;

3) забезпечення виробництва, передачі, розподілу, купівлі-продажу, постачання електричної енергії споживачам, диспетчерське управління та забезпечення відпуску електричної енергії до/з системи передачі/розподілу та забезпечення функціонування ринку електричної енергії “на добу наперед” і внутрішньодобового ринку електричної енергії та балансуючий ринок електричної енергії та організація купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках;

4) забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води, забезпечення функціонування централізованого водовідведення;

5) проведення зрошувальних, осушувальних або осушувально-зволожувальних меліоративних заходів, якщо обсяг води, що використовуватиметься для постачання питної води, становить більш ніж 20 відсотків загального обсягу води, одержання якої забезпечують зрошувальні чи осушувальні системи;

6) надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування, забезпечення 3 функціонування міського електричного транспорту, у тому числі метрополітену, та експлуатація його об’єктів для надання послуг з перевезення, а також надання послуг з перевезення пасажирів автобусами в межах міст, з дотриманням умов, визначених відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на визначених ними маршрутах;

7) надання послуг автостанцій, портів, аеропортів, послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;

8) надання послуг поштового зв’язку;

9) розробка родовищ нафти і газу, родовищ вугілля та інших видів твердого палива, видобуток нафти, вугілля та інших видів твердого палива.

Звертаємо увагу, що у порівнянні з попередньою редакцією Закону, дещо змінено перелік таких сфер господарювання, а формулювання уточнено та розширено. Так, наприклад, пунктом 5 частини другої статті 2 Закону додано нову сферу господарювання, яка стосується проведення зрошувальних, осушувальних або осушувально-зволожувальних меліоративних заходів, якщо обсяг води, що використовуватиметься для постачання питної води, становить більш ніж 20 відсотків загального обсягу води, одержання якої забезпечують зрошувальні чи осушувальні системи.

Натомість з переліку сфер господарювання виключено сфери щодо забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв’язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, а також забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих та щодо розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, організація, координація, а також безпосереднє постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на виконання державного оборонного замовлення.

У Законі передбачено виключення, у разі яких діяльність не вважається діяльністю в окремих сферах господарювання. Перелік виключень зазначено у пунктах 1-3 частини третьої статті 2 Закону. У таких випадках діяльність юридичної особи не вважатиметься діяльністю у сфері і такий суб’єкт не є замовником. 

Що таке наявність спеціальних або ексклюзивних прав 

Згідно з абзацом третім пункту 4 частини першої статті 2 Закону наявність спеціальних або ексклюзивних прав означає наявність прав, наданих у межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, що обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. 

При цьому не вважаються спеціальними або ексклюзивними права, що надані за результатами конкурсів (тендерів, процедур закупівель), інформація про проведення яких разом з критеріями відбору попередньо оприлюднювалася та була наявна у публічному доступі, можливість участі у таких конкурсах (тендерах, процедурах закупівель) не була обмежена та якщо надання таких прав здійснювалося на основі об’єктивних критеріїв.


замовник, Закон України про публічні закупівлі, реєстрація у системі,

Коментарі

Володимир 2021-10-29 13:56:52
Доброго дня, підкажіть будь - ласка, чи є порушенням умов дерної документації те що нами подана страхова гарантія в якій не зазначена категорія вигодонабувача, в тендерній документації відсутні посилання на Наказ № 2628 яким затверджені вимоги до гарантії? Дякую.
Юлія 2021-10-04 19:58:50
Доброго дня. Виникло дуже не просте питання. Ми ДП , це п-тво є спеціалізованим санаторно-курортним закладом. Діє на основі статуту, згідно якого метою д-сті п-тва є провадження господарської діяльності з медичної практики, здійснення науково-дослідної та підприємницької діяльності, спрямованої на одержання прибутку(доходу). Підприємство здійснює свою діяльність на комерційній основі. Предметом діяльності Підприємства згідно Статуту є: Діяльність лікарняних закладів; Загальна медична практика; Та багато іншого. А також: видобуток та продаж питної води; збір, очищення та постачання води; Підприємство надає послуги з видобування та водопостачання води 5-тьом підприємствам. Підприємство засноване на державній формі власності та перебуває в управлінні Державного управління справами. Підприємство входить до системи підприємств, установа та організацій, які забезпечують діяльність Президента України, Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та інших створених Президентом України консультативних , дорадчих та допоміжних органів і служб. Майно підприємства є державною власністю та закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Ми здійснюємо свою діяльність за комерційні кошти. Та нам планується надходження державної допомоги, що призводить до того, що ми стаємо Замовниками в розумінні Закону. До якої категорії замовників ми відносимось? До 3 чи до 4? Так як згідно Закону «Про публічні закупівлі» стаття 2, частина 1, пункт 3 до цієї категорії відносяться : юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями (крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 цієї частини) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків; Ми ж здійснюємо діяльність на комерційній основі, що суперечить, характеристикам третьої категорії згідно статті 2, частині 1, пункту 3 Закону. Відповідно, згідно Закону «Про публічні закупівлі» стаття 2, частина 1, пункт 4 - до цієї категорії відносяться : юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання, визначених частиною другою цієї статті, та відповідають хоча б одній з таких ознак: органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування або іншим замовникам належить частка у статутному капіталі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання в розмірі більше ніж 50 відсотків або такі органи чи інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі юридичної особи та/або суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради юридичної особи та/або суб’єкта господарювання; Згідно частини 3 статті 2 пункту 3 - Для цілей пункту 4 частини першої цієї статті до діяльності в окремих сферах господарювання не відносяться: виробництво, транспортування та постачання питної води в мережі загального користування, якщо таке виробництво, транспортування та постачання є необхідними для споживання самим замовником для здійснення іншої виробничої діяльності, крім діяльності, що провадиться у сферах, визначених у цьому пункті, а обсяг постачання питної води замовником для загального користування залежить від рівня його власного споживання, за умови, що власне споживання є не меншим ніж 70 відсотків загального обсягу виробленої замовником питної води, розрахованого за середньорічними показниками виробництва за попередні три роки, включаючи показники за поточний рік. Отже, виходячи з вище описаного залишається запитання: до якої категорії замовників ми відносимось, якщо підприємство здійснює свою діяльність, спрямовану на одержання прибутку(доходу), що суперечить статті 2, частині 1, пункту 3. А також ми не відносимось до підприємств з ознаками 4 категорії згідно статті 2, частини 1, пункту 4, так як згідно статті 2, частини 3, пункту 3 діяльність в сфері видобування, постачання та відведення води не відноситься до цілей пункту 4 частини першої цієї статті діяльності в окремих сферах господарювання. До якої категорії замовників ми відносимся в розумінні Закону. Які вартісні межу закупівель є вірними для нашої організації? У вашій статті вказано що водопостачання та водовідведення відноситься до окремих сфер діяльності, в Законі ж вказане протилежне.
Галина 2021-04-21 19:41:25
Ми ОСББ, плануємо провести поточний ремонт покрівлі нашого будинку. Маємо провести його на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Ми є замовниками чи ні? Дякую
Александр 2020-11-23 16:08:03
Добрий день. підкажіть, будь ласка, чи є Замовником в розумінні закону Державне підприємство, створене з метою комерційної діяльності та отримання прибутку (прописано в статуті), яке знаходиться на повному самофінансуванні, не займається окремою сферою діяльності (займається розробкою проектно-кошторисної документації)
Юлія 2020-10-22 11:45:20
Чи поширюються вимоги Закону публічні про закупівлі на придбання товарі, робіт, послуг за кошти, які отримані у рамках секторальної підтримки ЄС (для реалізації проектів в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад?
Ліля 2020-11-11 14:06:52
Юлія, це варто уточнювати у установи, яка фінансує. також подивіться статтю 6 Закону : Закупівля товарів, робіт і послуг на умовах співфінансування в рамках проектів, що реалізуються за рахунок кредитів, позик, грантів організацій, зазначених у частині другій цієї статті, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур - відповідно до цього Закону.
Юрій 2020-10-05 10:48:50
Добрий день. Якщо комунальне підприємство іноді отримує кошти з місцевого бюджету, чи є воно Замовником в розумінні Закону тільки при використанні отриманих коштів? Чи це стосується коштів, які підприємство отримує за надання послуг?
Ліля 2020-11-11 14:08:25
Юрій, це стосується всіх коштів. Отримання чи не отримання коштів, як і форма власносисті це просто для визначення замовник ви чи ні. Якщо ви замовник, то всі кошти у вас витрачаються згідно з вимогами Закону
Крис 2020-09-11 15:27:15
Добрый день . Если коммунальное предприятие сoздано городским советом, и в уставе прописано что предприятие работает на полном хозрасчете и самофинансировании, то являться ли такое предприятие ЗАМОВНИКОМ в рамках закона.
Ліля 2020-11-11 14:10:07
Крис, уважно подивіться ознаки замовника. Якщо у вас органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи; або у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, то ви замовник в розумінні Закону
Ольга
Добрий вечір. Підкажіть будь ласка чи правильно я розумію, що опорний заклад освіти являється замовником для заключення договорів для закупівлі товарів, робіт та послуг?
Ліля
Ольга, добрий вечір. Так, правильно
Тетяна
Підкажіть будьласка чи є замовником у розумінні Закону "Про публічні закупівли" комунальне унітарне комерційне підприємство, тому що з вашої таблиці я цього не зрозуміла.
Ліля Кулик
Тетяна, добрий день. Насправді тут не можна сказати з назви, потрібно дивитись на діяльність підприємства. Чи отримує підприємство гпроші з бюджету? Чи має якісь "привілеї" від держави? Тобто чи поклала держава на нього певні функції
Ернест
Долучаюсь до попереднього питання. Але нажаль на відповідь не сподіваюсь, адже на це питання одознаї відповіді не можуть дати ані міністерства, ані суди.
Яна
Доброго дня, підкажіть будь ласка Комунальне підприємство "Кременецьблагоустрій" отримує кошти з місцевого бюджету для благоустрою міста, дане підприємство є ЗАМОВНИКОМ? Завчасно дякую за відповідь
Ліля Тімохіна 2020-11-11 14:12:06
Яна, подивіться на ознаки. Ви є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів, також безпечуєте потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, відповідно ви замовник
Яна 2020-11-12 09:44:34
Ліля Тімохіна, ми одержувачі бюджетних коштів, комунальне підприємство, забезпечуємо благоустрій міста, громади, отже ми Замовники, так?